Aritmetik Ortalama Hesaplama

Burada bir veri dizisinin / serinin Aritmetik ortalamasını hesaplayabilirsiniz. Verileri aşağıdaki metin kutularından birine belirtilen şekilde girin ve "Hesapla" tuşunu tıklayın.

Ortalama Hesaplanacak Değerleri girin


x1↵
x2↵


Veya

x1, x2, ...

(Soldaki kutuya girilen değer hesaplamada kullanılır. Soldaki kutu boşsa sağ kutudaki değerler kullanılır.)

Aritmetik Ortalama Nedir?

Aritmetik ortalama, harmonik ortalama ve geometrik ortalama gibi pisagorik ortalamalardan biridir. Bir dizideki sayıların ortalaması istendiğinde kullanılır.

Aritmetik Ortalamanın Formülü Nedir? Aritmetik Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Aritmetik ortalama, n eleman sayısı ve x1, x1, ... , xn ortalaması alınacak dizinin elamanları olmak üzere;
AO = (x1 + x2 + ... + xn)/n
formülüyle hesaplanır.

Başka ortalama yöntemleri var mıdır?

Aritmetik ortalama, ortalama yöntemlerinin temel olanı ve en çok bilinenidir. Aritmetik ortalamadan başka geometrik ortalama ve harmonik ortalama konularını incelemenizi tavsiye ederiz.

Örnek: Bir kişi toplam 2 saatlik araba yolculuğu yapmış, yolculuğun 1 saatini satte 100 km hızla, 2. saatini ise saatte 120 km hızla gitmiştir. Ortalama hız ne kadardır?

Bunu hesaplamak için aritmetik ortalama kullanılır. 100 km ve 120 km hızla gittiği zamanlar eşit (1'er saat) olduğuna göre ortalama hız:
OH = (100 + 120) / 2 = 110 km/s olacaktır.

Zeliha Doğru

6,9 ve 18 sayılarının harmonik ortalaması kaçtır

melis

2400 ve 1400 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır ?

Nameless

2400+1400=3800 işleminden sonra eleman sayısı yani kullandığımız sayılar 2 adet kullanmışız 3800 bölü 2 işleminden cevap 1900 olacaktır.

Yağmur Sahre

2400+1400=3800
3800/2=1900

Süleyman

2400+1400=3800
3800/2=1900

Dilara

3 doğal sayının aritmetik sayısı 26 dır. Bu sayılara aritmetik ortalaması 25 olan 6 sayı eklenirse yine aritmetik ortalama kaç olur

xyz

a=3 sayının toplamı=>3*26=72
b=6 sayının toplamı=>6*25=150
150+72/9=24,7

ercan

Bir grubun yaş ortalaması 25 tir. Bu gruba yaş ortalaması 18 olan 3 kişi katılınca
yeni yaş ortalaması 24 oluyor. O halde, başlangıçta grupta kaç kişi vardı?

Fatma Naz

A1,...An=25.x
A1,...An+3.18/X+3=24
A1,...An+54=24x+72
25x+54=24x+72
25x-24x=72-54
x=18

sefa

Geometrik ortalaması 40, harmonik ortalaması 32 olan iki sayının artimetik ortalaması nedir? bulamadım yardımcı olurmusunuz?

yağmur

1.268 in aritmetik ortalaması nedir bulamadım

mevlüt

1,268/2 : 0,634

BEYZA

ÇOK İYİ SAĞOLUN

Berkay

35 güvenlik görevlisi tarafından haftada çalışılan saat sayısını araştıran bir anket örnek ortalamayı 40 standart sapma 3 saattir.
Soru: Verilerin normal olarak dağıldığını varsayarsak gardiyanların çoğunluğunun çalışmasını beklediğiniz saat aralığını belirtin.

YAŞAR YILMAZ

GRUPLAR(Talep Sayısı) GÖRÜLME GÜNÜ
10-12 4
12-14 12
14-16 20
16-18 14
Bu tabloya göre internet alışveriş sitesi için ARİTMETİK ORTALAMA kaçtır? LÜTFEN ÇÖZÜM..

Büşra

5 tane sayının aritmetik ortalaması 28 dir. Bu sayılara hangi sayı eklenirse aritmetik ortalaması 30 olur.?

Berra

a,b,c sayılarının aritmetik ortalaması a+b, b+c, ve a+c sayılarının aritmetik ortalamasından 10 eksiktir.
Buna göre a+b+c toplamı kaçtır?

Mehmet

(a+b+c)/3 =(ab+bc+ac)/3-3 Paydaları eşitlersek
(a+b+c)=2(a+b+c)-30
30= 2(a+b+c)-(a+b+c)
30= a+b+c

Enes

Ardışık 7 cift sayinin atitmatik ortalaması 16 olduğuna göre en küçük sayı kaçtır?

....

Xi
A
A+2
A+4
A+6 7A+42 7(A+6)
A+8 ———— =16 ———— =16
A+10 7 7
A+12
+–––– A+6=16
7A +42 A=10

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.